м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

ЗНО

Уроки

Презентация к уроку "Путешествие по Германии"

учителя  немецкого языка Горелько Людмилы Петровны

 

 

Ігрові технології на початковому і середньому етапі навчанння

на уроках англійської мови

автор - Носенко Тамара Василівна

вчитель англійської мови

Цикл уроків

 

Клас:1 клас

Тема уроку:Свята


План уроку

з підтеми: «Мій день народження».

 

Мета:

 • Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.
 • Ознайомити учнів з новими ЛО та закріпити їх уживання в усному мовленні.
 • Практикувати у вживанні речень уPresentSimpleTense та структур «Doyou - «Yes, I do / No, I don`t».
 • Продовжувати розвивати вміння діалогічного та монологічного мовлення.
 • Повторити вивчені літери.
 • Розвивати навички письма.
 • Навчати читанню.
 • Тренувати пам’ять та увагу.
 • Виховувати культуру спілкування.

 

Обладнання: підручник, робочий зошит,  мяч.

 

Хід уроку

 

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
  1. Привітання.
  2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про святкування дня народження. Ви вивчите нові слова та вірш, як завжди, будете грати, вчитиметесь читати й писати.

Let`s start our lesson.

 

 

 

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.
  1. Повторення вірша:ТСl

P1P2Cl

 

1,2,3,4

Guests are standing the door!

5,6,7,8

My birthday

Is going to be great.

 

 1. Гра «Коли твій день народження?»

Перед початком гри учитель нагадує назви пір року. Учні стають у коло. Учитель по черзі кидає мяч кожному з них і запитує: «Whenisyoubirthday?». Учень має повернути мяч та відповісти на запитання. Той, хто не зможе відповісти, має розповісти свій улюблений вірш.

 

 1. Основна частина уроку.
  1. Тренування у вимові звуків.

ТСl Т: Спочатку ми потренуємось правильно вимовляти англійські звуки.Repeat after me.

 

T: [i]  [ai]  [l]  [m]  [d]  [t]

Учитель вимовляє звуки 2 раза, учні повторюють.

Потім учитель вимовляє слова, учні повторюють.

 

Т:[i] – sit, still, Bill, give

[ai] – sky, fly, try

[l] – lion, yellow, ball, bell

[m] – monkey, mother, many

[d] – dog, day, dad, birthday

[t] – train, tiger, toy, Tom

 

 1. Подання та відпрацювання нового лексичного матеріалу.
  1. Розучування вірша. (Впр. 1, с. 62)

 

Red and yellow,

Green and blue:

Happy birthday to you!

 

 1. Опис малюнків
  1. (Впр.2, с. 62)ТСl
  2. Гра «Yes / No»

Учитель показує учням малюнки вправи і вимовляє твердження (правильні  та неправильні). Учні ланцюжком погоджуються чи заперечують. Наприклад, учитель указує на малюнок хлопчика, який дає подарунки.

T: We sing.

P1: No.

T: They eat the birthday cake.

P2: No.

T: I give presents.

P3: Yes…

 

 1. Навчання діалогічного та монологічного мовлення.
  1. Впр. 3 (с. 63)
   1. Т:Подивіться на малюнки до Впр. 3 (с. 63). Що ви бачите? Що роблять діти. Учні відповідають.

Т:Слухайте та повторюйте.Listen and repeat.

Учитель вимовляє речення, подані у вправі, та показує малюнки. Учні повторюють по 2-3 рази.

 1. Гра «Yes/No»

Учитель указує на малюнки до вправи і ставить запитання. Учні відповідають. Наприклад, учитель указує на малюнок хлопчика, який грає.

Т:Does he sing?

P1: No, he doesn`t.

T: Does he bake a cake?

P2: No, he doesn`t.

T: Does he play?

P3: Yes, he does.

 

 1. Впр. 5 (с.64) / Навчальна бесіда за опорами/.

 

 1. Фізкультхвилинка.

Учитель вимовляє фрази вірша та жестами показує, що треба робити. Учні повторюють фрази, виконуючи необхідні дії.

 

 

Icanswim

AndIcantalk

I can fly

And I can walk

I can jump as high as frog,

I am super Underdog.

 

 1. Повторення літер. Впр. 4 (с. 63)

Учитель поділяє клас на дві команди. Учні з кожної з них ланцюжком виходять до дошки, називають по одній літері і записують малі та великі літери на дошці за завданням вправи. За кожну правильно записану пару літер надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.

 

 1. Розвиток навичок письма.

Р3. Впр. 1,2,3 (с.52). Учитель пояснює, що треба робити. Учні самостійно виконують завдання. Учитель ходить по класу. Та контролює правильність виконання вправи.

 

 1. Заключна частина уроку.
  1. Підведення підсумків уроку.
  2. Закінчення уроку.

Т:Stand up, please! Goodbye, children!

Ps: Goodbye!

 

 

 

Клас:10 клас

Тема уроку:Живопис


План уроку

з підтеми: «Англійські художники. Музеї і картинні галереї»

 

Мета:

 • Повторити й активізувати ЛО теми.
 • Повторити граматичний матеріал: минулий доконаний і минулий доконано-тривалий часи.
 • Удосконалювати техніку читання.
 • Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення.
 • Продовжувати формувати навички писемного мовлення.
 • Прищеплювати інтерес до витворів мистецтва.
 • Виховувати усвідомлення важливості впливу мистецтва на естетичний розвиток людини.
 • Розвивати ерудицію учнів.

 

Обладнання: підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО1), (НО2), для роботи в парах (НО3).

 

Хід уроку

 

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
  1. Привітання.
  2. Повідомлення теми та мети уроку.
  3. Перевірка домашнього завдання.

/Р3,  впр. 7 (с.76)/

Учні ланцюжком читають текст про Британський музей. Потім усно дають відповіді на запитання до тексту.

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Бесіда в режиміIR1R2R3

Т:  -When was the last time you went to an art museum?

- What did you like best? Why?

- What art museums have you ever visited?

- Do you have a favorite painting? If so, what is it? Why do you like it?

 1. Основначастина уроку
  1. Відпрацювання граматичного матеріалу: минулий доконаний і минулий доконано-тривалий часи.
   1. Бесіда з учнями про правила вживання минулого доконаного й минулого доконано-тривалого часів. Учні по черзі наводять приклади.
   2. Впр. 1 (с. 123)

Учні самостійно письмово виконують завдання

 1. Впр.2 (с.123)

Учні письмово складають речення у минулому доконаному  часі, а потім по черзі їх читають.

 1. Граматична гра.

Учитель поділяє клас на три команди. Кожна з них складає стверджувальне речення вPastPerfect абоPastPerfectContinuousTenses. Інші команди трансформують це речення в питальне або заперечне. Кожне правильне речення приносить 1 бал. Перемагає команда, що отримає більше балів. Учитель стежить за правильністю граматичної будови речень.

 1. Робота з картками.

Учні самостійно виконують завдання на картках (НО1), а потім по черзі читають доповнення речення/дивись додаток/.

 1. Повторення та активізація ЛО теми.
  1. Впр. 3 (с. 124)

Учні самостійно читають тексти, заповнюючи пропуски. Потім заповнюють таблицю (НО2) і складають короткі усні повідомлення про одного з видатних англійських художників. По закінченню роботи учні ланцюжком виступають зі своїми повідомленнями.

 

Fill in the table:

Painter`s name

Dates

Painting Style

Additional Information Interesting Facts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Впр.4 (с. 124)Gr1Gr2Gr3
 1. Розвиток навичок писемного мовлення.

Впр. 5 (с. 125)

Учні пишуть твір (4-6 речень) на одну з поданих тем.

 

 1. Розвиток умінь мовлення
  1. Впр.6 (с. 125)     Р1  Р2
  2. Рольова гра. Впр. 7 (с.125)    Р1  Р2

Один з учнів уявляє себе екскурсоводом у картинній галереї або музеї мистецтв, а інший – відвідувачем цього закладу. Учні складають діалоги.

 

 1. Читання та обговорення.
  1. Впр. 8 (с. 125)

Учитель поділяє учнів на 2 варіанти. Учні першого варіанта читають тексти. (Впр. 8, с. 125), а учні другого – тексти (Впр. 8, с. 126)

Потім учні працюють у парах: вони отримують картки (НО2) відповідно до свого варіанта, ставлять співрозмовникові запитання за змістом прочитаного ним тексту та, спираючись на відповіді, заповнюють таблицю.

 

 

Сard 1

What / gallery name

 

 

Where / be located

 

 

What painters / be represented

 

 

 

Сard 2

What / gallery name

 

 

What collections / he displayed

 

 

What painters / be represented

 

 

 

 1. Впр. 9 (с. 126)

Учні в парах обговорюють подані запитання. Потім усі ланцюжком висловлюються.

 

 

 1. Заключна частина уроку
  1. Домашнє завдання.

Р3, Впр. 9 (с. 79)

 1. Підведення підсумків уроку

БесідаIR1R2R3

 

T:  -What topic did we practice at the lesson today?

-What new information about English painters / British museum have you found out?

 

 

 

Клас:11 клас

Тема уроку:Культура харчування


План уроку

з підтеми: «Їжа. Заклади громадського харчування в Україні»

 

Мета:

 • Подати й активізувати нові ЛО.
 • Продовжувати удосконалювати техніку читання
 • Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення.
 • Розвивати вміння аудіювання.
 • Тренувати вживання граматичних структур уPresentSimple.
 • Прищеплювати усвідомлення важливості правильного харчування для здоров’я людини.
 • Розвивати ерудицію учнів.

 

Обладнання: підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО1), (НО2).

Хід уроку

 

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
  1. Привітання.
  2. Перевірка домашнього завдання.

/Р3,Unit 3, впр. 15/

 

 1. Повідомлення теми та мети уроку

Т:Today our topic will be «Eating out», so you`ll first remember the vocabulary on this topic, some food facts and after that we are going to speak about places to eat in Ukraine.

 

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.
  1. Впр.1 (с. 102)

Учні в парах обговорюють подані запитання.

 1. Гра «Tick-Tack-Toe»

Учитель малює на дошці основу для гри «Хрестики-нулики»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Учні поділяються на дві команди: «хрестиків» і «нуликів». Кожна команда по черзі обирає число, а вчитель читає відповідне запитання. Якщо гравці відповідають на запитання, то вчитель замість цифри ставить значок їх команди: «Х» або «О». Перемагає команда, що має три хрестика або нулики поряд.

 

Запитання такі:

 1. What traditional British food can you name? /Fish and chips? Yorkshire pudding/.
 2. What are the free main ingredients of traditional Christmas Pudding in Britain? /Flour, bread crumps and eggs/.
 3. What is «High Tea»? /A substantial meal between 5 and 6 o`clock/.
 4. What is full English breakfast? /A large breakfast consisting of fruit juice, cereal, a cooked dish, toast with butter and jam, and tee or coffee/.
 5. What is a continental breakfast? /A light  breakfast, topically  consisting of coffee and bread rolls with butter and jam/.
 6. What food helps you grow? /Meat, fish, milk/.
 7. What food gives us a lot of vitamins? /Fruit and vegetables/.
 8. What are beverages? /Drinks/.
 9. Finish the proverb: «An apple a day…» /Keeps the doctor away/

 1. Основна частина уроку
  1. Подання тексту для читання (Впр. 2, с. 102)
   1. Pre – Reading Activity. Етап підготовки до читання.
    1. Бесіда з учнями.

Т:Look at the pictures on pages 102-104. What/Who can see?

 1. Презентація ЛО тексту.

Учні читають нові ЛО на с.104, потім відповідають на запитання вчителя й виконують завдання на картках (НО1). По закінченні роботи один з них читає синонімічні пари.

 

Т:Look at the «Word File» section on page 104.

Which of these words are nouns /adjectives/ verbs?

How match the words from the «Word File» section on pages 104 with their synonyms.

Then find these words in the text and correct yourself.

 

Match the words from the «Word File»

section on pages 104 with their synonyms:

excellence_______________________________________________

fast____________________________________________________

plentiful_________________________________________________

firm price________________________________________________

comparatively____________________________________________

ground, cut out___________________________________________

inside___________________________________________________

habitual_________________________________________________

 

 1. Reading.Етап читання.

Учні самостійно читають текст вправи й добирають заголовки (А-F) до абзаців тексту (1-5) та заповнюють таблицю за його змістом на картках (НО2).

 

Read the text«Сafes and Restaurants in Ukraine»

and complete the chart

Working hours

 

Prices

 

Types of cuisine

 

Ukrainian food the restaurants serve

 

Ukrainian drinks the restaurants serve

 

 

 

 1. Post – Reading Activity.Етап перевірки розуміння змісту тексту.
  1. Впр. 3 (с. 105)

Учні ланцюжком читають твердження, погоджуючись із правильними, виправляючи неправильні.

 1. Складання діалогів за зразком про заклади харчування в Україні.
 2. Складання усного повідомлення за змістом прочитаного.

Один з учнів, спираючись на таблицю (НО2), розповідає про заклади харчування в Україні.

 

 1. Повторення й активізування ЛО теми.
  1. Впр.4 (с. 105)
  2. Впр. 5 (с.106), парна робота учнів
  3. Впр.6 (с. 106), учні самостійно співвідносять назви страв з їх складниками.
  4. Р3,Unit3, Впр. 1

Учні співвідносять назви страв з їх зображенням і читають характеристику кожної страви.

 1. Гра «Listening and Guessing»

Учні слухають описи страв і відгадують їх, а потім складають подібні описи й загадують їх один одному. Учитель стежить за ходом гри.

 

T:Listen to the following clues and guess what food/dish is being described.

 1. This food is soft and it tastes sweet. It is made from cream, sugar and fruit or chocolate. It is eaten very cold, usually in summer /ice cream/.
 2. This food is crunchy and it can be salty or sweet. It is often eating in the cinema/popcorn/.
 3. This food is hard on the outside, but usually soft in the middle. It is very versatile and in used to make lots of sweet and savoury dishes. In the UK people also eat it on its own for breakfast or in a sandwich /egg/.
 4. This food is usually hard and crunchy, and it is red or green in colour. People often use is it to make desserts, e.g. pies/apple/.

 

 1. Заключна частина уроку.
  1. Домашнє завдання

Р3,Unit4,Впр.2,3

 1. Підведення підсумків уроку.