м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Система виховної роботи закладу


Творче кредо у виховній роботі:

 

“Вміння знаходити обдарованих дітей - талант, Вміння їх виховувати - мистецтво.  Але найважливішим є любов до дитини!”    

     

 

 

 

 

 

Завдання виховної системи


 

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей;
 • формування системи моральних цінностей, людської гідності, активної життєвої позиції;
 • сприяння  збереженню і зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров’я учнів;
 • виховування правової культури учнів, поваги до державної символіки;
 • забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору;
 • активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і система-тичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
 • активізація роботи учніівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

 

Принципи виховної роботи:


 

 • Єдність національного і загальнокультурного
 • Активність, самодіяльність, творча ініціатива учнівської молоді
 • Єдність навчання, виховання і розвитку
 • Підтримка та зміцнення шкільних традицій

 

 

Очікуваний результат: випускник школи - компетентна, конкурентоспроможна особистість, підготовлена до самореалізації, здатна самостійно визначити пріоритети власного життя,  член правового суспільства, демократичної держави, особа, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності.

 

На досягнення завдань та очікуваного результату працюють: