м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Педради


01 квітня 2014 року відбулося засідання педагогічної ради на тему:

«Актуальність проблеми профорієнтації на сучасному етапі розвитку національної освіти».

 

В ході засідання обговорювалися питання, пов’язані з проблемами професійної орієнтації та мотивації, правильного та своєчасного вибору професії, ефективним професійним самовизначенням, яке починається у ранньому дитинстві та досягає свого реального завершення у юності. Крім того, розглядалися такі аспекти, як мотиви вибору професії, акцентувалася увага на проблемах, пов’язаних з недостатньо усвідомленим професійним вибором, відсутністю сталих інтересів або незрілості особистості, авторитарним впливом батьків.
Директор школи, Зєбзєєва А.Г., проаналізувала стан профорієнтаційної роботи закладу за останні 3 роки, звернувши увагу присутніх на найбільш ефективні форми роботи.
Особливістю засідання педагогічної ради став виступ представника міського центру зайнятості, яка взяла учать у діалозі з даного питання з педагогічними працівниками школи та надала інформацію про сучасний ринок праці у місті.
Практичний психолог, Бродецька І.М., ознайомила присутніх з результатами досліджень, проведених за методикою «Диференційно-діагностичний опитувальник» (за Є.О.Клімовим), проаналізувала результати «Орієнтаційно-діагностичної анкети інтересів» (за Б.Федоришиним та С.Карпіловською).

 

      


Членам педагогічного колективу було запропоновано роботу у групах «Учні», «Соціально-педагогічна служба», «Класні керівники», «Батьки», «Вчителі-предметники». Представники кожної групи висловлювали свою думку стосовно системи заходів, які сприяють у виборі професії і побудові професійної кар’єри.

 

     

Ухвалено наступний  проект рішення педагогічної ради:

 

1. Створити творчу групу у складі: Бродецької І.М. – практичного психолога, Цикалюк Г.Ф. – соціального педагога,  Гомілко Н.І., Кошарної Г.Ф., Дуванової Т.М., Колісник З.Л. – класних керівників майбутніх  9-11 класів.

2. Творчій групі:

2.1. Удосконалювати систему професійної орієнтації з метою ознайомлення учнів старших класів зі спектром професійного вибору.

2.2. Розробити та презентувати проект з профорієнтації «Свідомий вибір професії – шлях до успішного майбутнього».

                                                                                                                                                           Травень, 2014р.

2.3. Співпрацювати з центром зайнятості з метою ознайомлення учнів та випускників з ринком праці, отримання ними достатньої бази знань про професійну діяльність, особливість обраних професій, вимоги до сучасних працівників.

3. Систематично оновлювати інформацію на постійно діючому стенді з профорієнтації.

Бродецька І.М.

4. Провести серед учнів 9-11 класів захист учнівських інформаційно-профорієнтаційних проектів «Презентуємо майбутнє»

                                                                                                                                                            Квітень, 2014р.

5. Соціальному педагогу, практичному психологу проводити консультування учнів  з питань професійного самовизначення.

                                                                                                                                             Протягом 2014-2015 н.р.

6. Розширювати зв'язки з ВНЗ області та України.

7. Сприяти проведенню екскурсій на підприємства міста та області з метою ознайомлення з робітничими професіями.

8. Творчо застосувати набуті знання з профорієнтації шляхом участі в  предметних олімпіадах, конкурсах,  МАН.

9. Впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні технології розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці.

10. Удосконалювати  навчально-виховний  процес у 7-9; 10-11 класах з метою своєчасної оцінки комплексу індивідуальних особливостей учнів з погляду його готовності до успішного вибору майбутньої професії.

                                                                                                                              Класні керівники, вчителі-предметники, 

                                                                                                                               соціально-педагогічна служба закладу.