м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Склад методичного об'єднання

 

З/п

П І Б вчителя

Дата

народження

Заклад, що

закінчив, рік

закінчення

Спеціаль-

ність, за

дипломом

Категорія

Звання,

рік

присвоєння

Рік

проходження

курсів

перепідготовки

Атестація

Педс

таж

1

Камянецька

Наталія Іванівна

16.07.1975р

Дніпродзержин

ський

державний

технічний

університет,

2004р

Перекладач двох

іноземних

мов,

викладач

Вища,

2015

______

2015

2015

22

2

Сєнік Лариса

Петрівна

11.10.1953р

Дніпропетр.

державний

університет,

1979р

Вчитель

іноземної

мови

Вища,

2012

______

2012

2012

37

3

Лєжньова Любов

Павлівна

02.06.1960р

Криворізьк.

педінститут, 1991р.

 

Вчитель

початкових

класів

Вища,

2009

______

2014

2014

37

4

Білецька Ольга

Григорівна

18.03.1956р

Бердянськ.

педінститут,

1978р.

Вчитель

початкових

класів

Вища,

2015

______

2015

2015

37

5

Залюбовська

Наталія

Леонідівна

05.08.1964р

Дніпропетр.

педагогічне

училище,1982р.

Вчитель

початкових

класів

Спеціаліст,2011

<<старший

учитель>>,

2011

2014

2016

35

6

Савва Вікторія

Володимирівна

08.08.1970р

Кіровоградський державний

університет,

2007р.

Вчитель

початкових

класів

Вища,

2011

______

2014

2016

25

 

 

7

Євдокімова

Юлія Фоніївна

21.04.1986р.

Миколаївський

педуніверситет

ім.

В. Сухомлинського

Вчитель

початкових

класів

II

категорія

______

______

______

9

8

Циганок Тетяна

Анатоліївна

23.06.1975р.

Дніпропетр.

коледж

фізичного

виховання,

2010р.

 

 

______

______

______

9

9

Тахтарова

Світлана

Степанівна

03.04.1972р.

Якутський

державний

університет,

1993р.

Вчитель

початкових

класів

I

категорія

 

______

2012

2014

24

10

Тетеріна Марина

Іванівна

16.05.1968р.

Дніпропетр.

педагогічне

училище,

1987р.

Вчитель

початкових

класів

Спеціаліст,

2012

______

2016

2017

29

11

Бадєєва-Цап

Ірина

Миколаївна

19.11.1974р.

Дніпропетр.

державний

університет,

1999р.

 

Вчитель

української

мови та літератури

Спеціаліст

______

2017

______

10

12

Кравець

Анастасія

Олегівна

28.02.1996р.

Запоріжський

педагогічний

коледж, 2015р.

Початкова

освіта

Спеціаліст

______

______

______

 

 

Проблема, над якою працюють члени м\о :

 

 

 

Тематика засідань

 

п/п

Зміст роботи

Відповідальні

I засідання

Вересень

Особливості організації навчально-виховного процесу в 2016-2017н.р

1.

Аналіз роботи м/о вчителів початкових класів за 2015-2016 н.р

Бадєєва-Цап І.М

2.

Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів

Міністерства освіти і науки.

Лісогор Т.М.

 

3.

Особливості організації навчально - виховного процесу в

2016-2017 н.р. Оцінювання учнів 2-х класів.

Лісогор Т.М.

Бадєєва-Цап І.М

4.

Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного обєднання на 2016-2017 н.р. Затвердження плану роботи

Бадєєва-Цап І.М

Вчителі

5.

Ведення шкільної документації . Розгляд та погодження календарного планування.

Лісогор Т.М.

Бадєєва-Цап І.М

6.

Пріоритетні завдання роботи над науково-методичним

Проектом області «Освітні стратегії соціалізації особливості громадянського суспільства»

Вчителі

Рекомендації членам м/о:

-  вивчити і опрацювати накази ,положення, необхідну літературу для самоосвіти.

- розробити плани відкритих уроків та позакласних заходів

II засідання

Листопад

Розвиток соціальну адаптованої особистості учня засобами новітніх технологій.

1.

Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчальному процесі.

Камянецька Н.І

2.

Впровадження  тренінгових  методик під час навчально-виховного процесу в початковій школі.

Психолог

3.

Організація роботи Школи майбутнього першокласника.

Вчителі 4-х кл.

4.

Обговорення відкритих уроків

Вчителі

5.

Огляд новин художньої та методичної літератури   

Бібліотекар

Рекомендації членам м/о:

- опрацювати матеріал по темі «»

- розробити плани занять з майбутніми першокласниками

 

 

III засідання

Січень

Активізація пізнавальної активності учнів шляхом використання ігрових моментів і цікавих завдань.

1.

Гра - ефективний метод навчання молодших школярів.

Євдокиемовна Ю.Ф

2.

Хмарні технології в початковій школі.

Тетеріна М.І.

3.

Консультативний пункт. Поради психолога вчителям

Психолог

4.

Обмін педагогічним досвідом .

Залюбовська Н.Л

Савва В.В

5.

Погодження календарного планування на II семестр

Лісогор Т.М

Вчителі

6.

Новинки методичної літератури.

Бібліотекар

Рекомендації членам м/о:

Впроваджувати в навчально-виховний процес ігрові моменти і цікаві завдання.

IV засідання

Квітень

Виховання патріотизму та формування мовленнєвої компетентності молодших школярів.

1.

Творча дискусія.  Виховання патріотизму та формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках та в умовах ГПД

Вчителі

Вихователь ГПД

2.

Організація та проведення ДПА в школі для учнів 4-х класів

Лісогор Т.М.

Вчителі 4-х кл.

3.

Організація літнього відпочинку молодших школярів

Бадєєва-Цап І.М.

Рекомендації членам м/о:

-поновити навчальні кабінети новими дидактичними матеріалами ,посібниками для тематичного контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання методичного об'єднання на 2016-2017 навчальний рік

 

1. Планувати роботу навчально-виховного процессу вiдповiдно до

діючого законодавства, нових програм і підручників.

2. Органiзувати навчально - виховний процес в початковiй школi в

свiтлi реалтзації Державного стандарту початкової загальної освiти.

3. Постiйно використовувати iнновацiйнi методики до процесу

формування в учнiв предметних та ключових компетентностей.

4. Систематично розглядати питання процесу інформатизації, що

передбачає використання нових методiв i засобiв для реалізації

продуктивного навчання.

5. Широко використовувати iнформацiйно-комунiкацiйнi технології на

уроках в початковiй школi.

6. Поширювати здоров'я зберiгаючi технології в навчально-виховному

процесі.

7. Спонукати вчителiв до творчого пошуку, пiдвищення фахової

майстерності.

8. Забезпечувати наступнiсть щодо дошкiльного перiоду дитинства.

 подальшого навчання, виховання i особистiсного розвитку дитини.

9. Обрати шляхи спiвпрацi з батьками учнiв початкових класiв з метою

забезпечення оптимальних умов для як найефективнiшого розвитку

молодших школярiв: щоб перебування дiтей у школi було

комфортним, навчання - цiкавим, дiяльнiсть активною, а спiлкування -

стимулюючим. 

 

 

 

Керівник методичного об'єднання вчителів початкових класів

Спеціаліст 

 

Бадєєва-Цап Ірина Миколаївна

 

 
 
 

 

 

Вчитель початкових класів,

спеціаліст вищої категорії,

звання "старший вчитель",

знак "Відмінник народної освіти", 

нагорода "Грамота від УОіН міської ради"

 

Сенік Лариса Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель початкових класів,

категорія - спеціаліст,

звання "старший вчитель"

 

Залюбовська Наталія Леонідівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель початкових класів,

 

Чобаніка Юлія Фоніївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Вчитель початкових класів,

              I категорія 

 

 Тахтарова Світлана Степанівна


 

 

 

Вчитель початкових класів,

 

Кравець Анастасія Олегівна

         

Вчитель початкових класів,

 

 

 Лєжньова Любов Павлівна

 

  Вчитель початкових класів, 

   

Тетеріна Марина Іванівна