м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Управління


 

Управління в СЗШ № 40 здійснюється  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, дотримувалися норми Конвенції про права дитини.

 

Концепція розвитку школи має  нормативно-організаційну основу, стратегію вдосконалення освітнього процесу, головною метою якої є створення ефективно функціонуючої  організаційно-педагогічної системи школи, що забезпечує оптимальні умови соціального самовизначення учнів з урахуванням їх вікового і індивідуально – особистісного потенціалу, розвиток системи освіти в інтересах формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості, введення профільного навчання в школі ІІІ ступеня, інформатизацію освіти.

 

Уся діяльність педагогічного колективу спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної роботи на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

 

Достатня увага в школі приділяється контрольно-аналітичній діяльності адміністрації закладу. В закладі здійснюється  персональний, тематичний, оглядовий та фронтальний контроль як за станом викладання предметів, рівнем досягнень учнів з дисциплін навчального плану, так і за роботою педагогічного колективу з впровадження новацій в різних напрямках навчально-виховної діяльності.