м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Додаток 6

 

 

Анкета

«Учнівське самоврядування в школі»

 

 

1. Ім’я і прізвище___________________________________________________
2. Клас____________________________________________________________
3. Домашня адреса, телефон__________________________________________
4. Що у діяльності Самоврядування протягом останнього року, ти вважаєш найбільшим успіхом? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Що треба змінити чи покращити? ___________________________________
__________________________________________________________________
6. Чого тобі бракувало в роботі Самоврядування? ________________________
__________________________________________________________________
7. У яких справах самоврядування ти б найбільш охоче брав участь (зазнач три пункти, які тобі найбільше відповідають):
□ Редагування учнівської газети;
□ Доброчинні акції;
□ Робота в Учнівському парламенті;
□ Ведення літопису;
□ Організація загальношкільних заходів;
□ Організація виставок, конкурсів малюнків;
□ Інші (вказати)_____________________________________________________

8. Скільки часу Ти можеш присвятити роботі у Самоврядуванні:
□ Не більше, ніж годину на тиждень;
□ 1-5 годин на тиждень;
□ 6-10 годин на тиждень;
9. Як ти ставишся до виконання доручень у класі? ________________________
10. Чи подобається тобі бути в ролі організатора?  _______________________
11. Твоє ставлення до організації самоврядування в школі _________________

__________________________________________________________________
12. Чи хотілося б тобі брати участь у роботі центрів з самоврядування? _____

__________________________________________________________________
13. Чи заважає тобі у підготовці до уроків участь у громадській діяльності?

__________________________________________________________________

 

 

 


 

Анкета

«Організація учнівського самоврядування в школі»

 

Мета: перевірити розуміння ідеї учнівського самоврядування; внесення пропозицій.

1. Вкажи, будь ласка, дані про себе:

Прізвище, ім’я, клас, вік _____________________________________________

2. Чи є у тебе досвід організації учнівського самоврядування? ___________-__

3. Чи був ти (або обраний зараз) представником активу класного колективу? Якщо так, вкажи своє доручення (лідер класу, староста, фізорг тощо): _____________________________________________

4. Чи користуєшся ти авторитетом серед однокласників? _________________

5. Як ти вважаєш, чи потрібно співпрацювати педагогам та учням школи Чому? _________________________________________________________________

6. В якій сфері ти можеш допомогти педагогічному колективу школи?
__________________________________________________________________

7. В яких сферах шкільного життя, на твій погляд, учні можуть володіти реальними правами? __________________________________________________________________

8. В якій сфері шкільного життя ти можеш проявити себе як організатор? __________________________________________________________________
9. Чи можеш ти взяти на себе відповідальність за будь-яку справу? __________________________________________________________________

10. Якими рисами, на твій погляд, повинен володіти Лідер учнівського самоврядування? __________________________________________________________________

11. Чию кандидатури ти б запропонував в органи учнівського самоврядування?_________________________________________________________________

 

 

 


 

 

 

Анкета

«Оцінюємо роботу Учнівського самоврядування».

 

Заповнюючи її, спробуйте оцінити кожний аспект роботи самоврядування (пункт анкети) за шкалою від 1 (мимо) до 6 ("в десятку"):
1. Лідери учнівського самоврядування та учні школи добре розуміють, чим є Учнівське самоврядування і які його цілі _________________________________________________________________
2. Кожен учень має чітко сформульовані цілі і знає свої обов’язки___________
3.  Кожен учень проходить відповідну підготовку________________________
4.  Самоврядування має ефективну систему залучення до роботи нових учнів

_________________________________________________________________
5.  Самоврядування належно документує свою роботу____________________
6.  Усі дії самоврядування завчасно старанно плануються / організовуються __________________________________________________________________
7.  Самоврядування долучається до суспільного життя школи ______________
8.  Органи учнівського самоврядування оцінюють результати реалізації кожного проекту __________________________________________________________________

9.  Засідання Учнівського парламенту є цікавими, конкретними і добре підготовленими ___________________________________________________________________
10.  У Самоврядуванні функціонують центри/комісії________________________
11. Самоврядування добре представляє інтереси учнів школи _______________
12. Координатор цікавиться роботою Самоврядування, але не намагається керувати _________________________________________________________________
13.  Самоврядування успішно спілкується з Педагогічною радою  ___________
14. Директор цікавиться роботою Самоврядування і підтримує її ____________
15.  Самоврядування є ініціатором благодійних акцій  _____________________
16. Органи влади Самоврядування успішно спілкуються з учнями ___________
17. Самоврядування у кожному кварталі (семестрі) ставить перед собою конкретні завдання і оцінює їх виконання  ________________________________________________________________
18.  Кожен учень, що потрапив у складну ситуацію, може розраховувати на підтримку органів Самоврядування ________________________________________________________________
19. Самоврядування гнучко реагує на нові ситуації і труднощі, що з’являються у школі ________________________________________________________________

 

 


 

 

Анкета

«Визначення ефективності діяльності органів учнівського самоврядування»

 

І. На що може впливати учнівське самоврядування?

1) на поведінку учня;

2) на успішність учня;

3) на виконання учнями своїх обов'язків, пов'язаних з діяльністю школи;

4) на організацію виховних заходів;

5) на організацію дозвілля;

6) на розв'язання проблем між учнями;

7) на розв'язання проблем між учнями і вчителями;

8) на життя класу;

9) на виконання класом своїх обов'язків, пов'язаних з діяльністю школи.

ІІ. Які, на вашу думку, методи впливу на учнів є найбільш ефективними?

1) постановка на контроль оранами учнівського самоврядування;

2) критика зі сторони класу;

3) письмове висвітлення недоліків у шкільній пресі;

4) індивідуальні розмови;

5) анкети, рейтинги, змагання;

6) вчительські методи;

7) інше (вказати) _____________________________________________________

ІІІ. Від чого залежить вплив оранів учнівського самоврядування?

1)  від відповідальності за свої рішення;

2)  від авторитету членів учнівського самоврядування в класі;

3) інше (вказати)______________________________________________________

ІV. Чи відчуваєте тягар відповідальності як представника учнівського самоврядування?

1) так;

2) ні;

3) інколи;

4) не знаю;

V.  Які почуття викликає членство в органах учнівського самоврядування?

1) жодних почуттів;

2) сором;

3) байдужість;

4) гордість;

5) не знаю;

6) відповідальність;

7) задоволеність;

8) страх;

9) безпорадність.

VІ. Коли  ти згадуєш про членство в органах учнівського самоврядування?

1) коли нагадує вчитель;

2) постійно;

3) ніколи;

4) на засіданнях;

5) коли хочу підвищити свій авторитет;

6) коли проходять виховні заходи;

7) коли вчитель оцінює негативні сторони інших учнів перед класом.

VІІ. Яка допомога вам потрібна?

1) психолого-педагогічна;

2) порада;

3) приклад;

4) інше (вказати)_____________________________________________________

5) не можу відповісти.

VІІІ. До кого ти звертався за допомогою при виконанні своїх обов’язків?

1) вчителів;

2) товаришів;

3) нікого;

4) інше (вказати) ____________________________________________________

ІХ. Яку допомогу ти отримав в результаті цих звернень?

1) ефективну;

2) малокорисну;

3) залежить від обставин;

4) виявилися нові проблеми;

5) важко відповісти.

3. Чому деякі учні не виконують своїх обов’язків?

1) лінь;

2) брак часу;

3) нерозуміння;

4) байдужість;

6) відсутність необхідних здібностей.