м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Додаток 4

 

                                                                                      

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ

СЗШ №40  м. Дніпродзержинська

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Чергування по школі є важливим елементом шкільного самоврядування.

1.2. Усі чергові несуть чергування відповідно положення.

1.3. Чергування має на меті:

  ● Забезпечення виконання встановленого розпорядку дня та проведення запланованих заходів.

  ●  Контролювання  виконання засобів безпеки, “Правил поведінки учнів школи”, регламентації життя учнів.

  ●  Своєчасне повідомлення персоналу та учнів школи про винекнення надзвичайних і конфліктних ситуациій.

  ●  Підтримування внутрішнього розпорядку та чистоти в приміщеннях школи.

  ●  Контроль допуска у школу учнів та сторонніх особ.

1.4. Основними учасниками чергування є черговий адміністратор, чергові вчителі, класні керівники чергових класів, чергові учні 8-11 класів. Чергування по школі очолює  черговий адміністратор. У його підлеглості увесь склад чергування школи.

1.5. Графік чергування учнів, вчителів та адміністрації складається заступниками директора на початку  вересня на І півріччя та на початку січня на ІІ півріччя. Графік чергування затверджується директором школи.

 

2. Відповідальні за чергування.

2.1. Відповідальними за чергування по школі є:

       ● черговий адміністратор;

       ● черговий класний керівник;

       ● старший черговий (обирається серед числа учнів чергового класу).

2.2. Черговий клас призначається заступником директора з виховної роботи згідно графіка чергування.

 

3. Обов’язки чергового класного керівника.

 • Проводити інструктаж про чергування класу на підставі даного положення напередодні чергування, пояснювати обов’язки чергових на кожному посту.
 • Напередодні чергування розподіляти пости між учнями класу, призначати старшого чергового.
 • Контролювати виконання обов’язків чергових на постах.
 • При появі підозрілих сторонніх осіб або сторонніх предметів на території школи або в самому приміщенні школи повідомляти про це черговому адміністратору.
 • При виявленні грубих порушень порядку і дисципліни учнями школи або сторонніми особами повідомляти про це адміністрацію школи.
 • На великій перерві знаходитися в вестибюлі І поверху з метою посилення контролю за чергуванням.
 • В кінці тижня здавати об’єкти чергування наступному черговому класу (згідно графіка), спільно з адміністрацією школи оцінювати якість чергування.
 • Черговий класний керівник несе  особисту відповідальність за організацію чергування по школі.

 

4. Обов’язки старшого чергового.

4.1. Відповідати за наявність особливих знаків  чергового класу та за їх збереження.

4.2. Здійснювати облік учнів, які чергують, заміну чергових, відсутніх через поважній причині або по хворобі.

4.3. Спостерігати і оцінювати чергування на постах своїх однокласників.

4.4. Після закінчення чергування спільно з класним керівником підбивати підсумок чергування, визначати кращих.

4.5. Вести журнал чергового класу, готувати матеріал для передачі чергування старшому черговому наступного класу.

4.6. За підсумками чергування старшим черговим робляться висновки в журналі чергового класу:

   ● які труднощі були під час чергування і які були вжиті заходи, для їх усунення;

   ● що виходило і що не виходило під час чергування;

   ● на що слід звернути особливу увагу наступному черговому класу.

 

5. Обов’язки  учнів чергового класу.

 • Приходити до школи о 8.00, мати особливі знаки (бейджики, пов'язки).
 • Вранці та на перервах знаходитися на постах і сумлінно виконувати свої обов’язки.
 • Перед початком занять перевірити порядок на своєму посту: про всі зауваження повідомляти старшому черговому (робляться відповідні записи в журналі чергового класу). У випадку, коли неможливо усунути порушення власними силами, повідомляти  класному керівнику.

5.1. На постах:

 • стежити за чистотою і порядком;
 • зупиняти учнів, які бігають;
 • стежити за тим, щоб школярі не застосовували фізичну силу для вирішення суперечок та конфліктів.
 • перед початком занять (біля входу, в фойє) доброзичливо зустрічати учнів, перевіряти зовнішній вигляд;
 • Піклуватися про санітарний стан школи, дотримання учнями норм етичної поведінки.
 • Забезпечувати зв'язок між педагогічним і учнівським колективами, відвідувачами школи для вирішення поточних питань.
 • Демонструвати зразок етики відношень з оточуючими. Доброзичливість та повага (особливо до молодших та гостей школи), тактовність та терпимість  - саме ці якості повинні відрізняти господарів школи.
 • Стежити за збереженням фарбованих поверхонь (стін, поручнів, підлог) та шкільного майна.
 • Брати участь у рейдах-перевірках зовнішнього вигляду учнів, санітарного стану кабінетів, території школи.

 

6. Права учнів чергового класу.

6.1. Робити зауваження будь-якому учню, який порушує дисципліну і порядок.

6.2. Вимагати від учнів наведення чистоти і порядку в зоні свого чергування.

6.3. У випадку серйозного порушення або невиконання учнем  його вимог, черговий має право робити письмове  зауваження у щоденник недисциплінованого учня, заносити в журнал чергового класу прізвище та ім'я порушника.

 

7. Вимоги учнів чергового класу обов’язкові для кожного учня школи.

 

8. Пости чергових учнів по школі.

Пост № 1– фойє корпусу старшої школи, центральний вхід– 2 учні. Чергування на даному посту -  з 8.10 до 8.30

Пост № 2  – І поверх корпусу старшої  школи – 4 учні.

Пост № 3 – їдальня – 2 учні;

Пост № 4 –  ІІ поверх корпусу старшої  школи – 2 учні.

Пост № 5 – паркетна зала, адміністративний корпус – 2 учні.

Пост № 6– ІІІ поверх корпусу старшої  школи – 2 учні.

Пост № 7 – сходи між І та ІІ поверхами (старша школа) – 2 учні

Пост № 8  – сходи між ІІ та ІІІ поверхами (старша школа) – 2 учні

8.1. Учні, призначені черговими на Пост №3 (їдальня):

 • забезпечують організований вхід учнів до їдальні згідно графіку харчування і спостерігають за дотриманням норм етики в їдальні (не штовхатися, розмовляти тихо, прибирати за собою посуд);
 • не допускають виходу  учнів з їдальні з продуктами харчування.

 

9. Порядок  обліку та контролю за відвідуванням учнів школи.

9.1. Облік відсутніх учнів школи з зазначенням причини пропусків здійснюється спеціально призначеним учнем чергового класу під час першого  та другого уроків у «Журналі обліку відвідування», про що робиться відповідний запис класними керівниками або вчителями-предметниками та засвідчується  їх підписами.

9.2. Класний керівник до закінчення уроків в своєму класі повинен звірити запис у книзі відвідування, відкоригувати дані про причини відсутності учнів в школі.

9.3. Черговий адміністратор здійснює щоденний аналіз інформації про відвідування учнями школи, ставить свій підпис, в разі потреби приймає оперативні заходи щодо стану відвідування та доводить інформацію про стан відвідування учнями школи на  нараді при директорі.

9.4. «Книга обліку відвідування» зберігається в кабінеті заступника директора з виховної роботи.  

 

10. Підбиття підсумків чергування.

10.1. Максимальна оцінка за підсумками чергування – 10 балів. Під час її визначення враховується:

 • зовнішній вигляд учнів чергового класу  (2б.);
 • наявність особливих знаків у чергових  (2б.);
 • присутність чергових на постах  (2б.);
 • забезпечення чистоти і порядку на постах  (2б.);
 • своєчасне і охайне заповнення журналу чергового класу  (2б.).

10.2. За підсумками навчального року нагороджується клас, який краще всіх виконував обов’язки чергових по школі.