м.Кам'янське. СЗШ № 40

 

Додаток 1

 

                                                                                             

 

 

Положення  про  класні  збори

 

 1. Загальні положення:

Участь  учнів в управлінні життям класного колективу є основоположним принципом. Учням надається можливість влаштовувати громадську роботу та позашкільні заняття відповідно до свого віку та світогляду, що сприяє вихованню в учнів самостійності і готовності нести відповідальність за прийняті рішення.

Основною структурною ланкою закладу є колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі вікових особливостей, рівнів розвитку. Учнівські збори класу – колективний орган учнівського самоврядування.

 

 1. Мета і основні завдання:

Мета:

 • формування навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнів; формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання та реалізація її творчого потенціалу;
 • розвиток творчих рис характеру: цілеспрямованості, самостійності, ініціативності, вимогливості, наполегливості, винахідливості, готовності до виправданого ризику;
 • залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-моральних потреб суспільства;
 • координація творчих зв’язків класних органів самоврядування.

Учнівські збори класу:

 • обирають органи учнівського самоврядування (УС) класу;
 • висувають своїх представників для участі в роботі органів самоврядування закладу;
 • обговорюють питання організації навчання, громадської діяльності, дозвілля учнівського колективу;
 • приймають рішення, які вимагають обліку думок учнів з різноманітних питань життя закладу;
 • заслуховують звіти центрів учнівського самоврядування перед учнями класу;
 • обговорюють надзвичайні випадки, складні або конфліктні ситуації, які виникли у класі;
 • інструктують учнів про зміни, або введення нових організаційних моментів стосовно режиму функціонування школи.

 

 1. Права і обов’язки учнів класу на зборах:

      Учні класу мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних органів УС класу;
 • бути обраним як кандидат на керівні посади органів УС школи;
 • вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів УС класу;
 • вносити на розгляд керівних органів УС класу пропозиції та запити і отримувати обґрунтовані відповіді;
 • дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності УС;
 • брати участь у масових заходах, проведенні акцій, експедицій, творчих свят, створенні традицій класу, створенні матеріальної бази класу.

Учні класу зобов’язані:

 • дотримуватись Положення про класні збори;
 • виконувати рішення, постанови, прийняті зборами;
 • брати участь у досягненні мети реалізації завдань зборів УС;
 • брати участь у вирішенні трудових, моральних потреб класу;
 • розвивати світогляд для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

 

 1. Основні форми проведення зборів:
 • консультативні – проводяться з метою роз’яснення організаційних моментів, нововведень та інших питань;
 • дискусійні – проводяться у разі виникнення у класі проблемних ситуацій, труднощів відносно прийняття рішень з певних питань;
 • семінари, диспути – проводяться, коли необхідно розглянути цікаві, актуальні питання громадського життя учнівського колективу;
 • клубні – проведення тренінгів, обговорення питань, цікавих для значної частини учнів класу;
 • творчі зустрічі – проведення зустрічей з цікавим людьми;
 • звітно-виборні – проводяться 1 раз на рік, на зборах заслуховують звіти центрів, обирають новий актив.
 1. Організація роботи.

Лідер УС класу зобов’язаний всебічно подумати і підготувати до зборів необхідну інформацію і документи.

Кожні збори мають свій «сценарій», програму, рекомендації, поради, настанови.

Головним методом проведення зборів є діалог..

Для вирішення організаційних питань з числа учнів класу призначається ініціативна група, яка займається підготовкою кабінету та іншими питаннями.

Збори УС класу проводяться не рідше двох раз на семестр.

 1. Педагогічне керівництво.

Педагогічне керівництво включає в себе три основні галузі діяльності: організаторську, комунікативну, гностичну, кожна з яких має особливості й висуває вимоги до процесу проведення консультативно-педагогічного керівництва УС.

Організаторська діяльність кураторів і вчителів-консультантів має на меті впорядковувати роботу органів УС класу, конкретних учнів, відповідальних за певний напрям роботи, надати їхній діяльності планомірний, погоджений характер, проводити інструктування, здійснювати контроль за роботою органів УС класу.

Комунікативна діяльність включає налагодження правильних відносин: з одного боку, між педагогами – консультантами й учнями, відповідальними за певний напрямок роботи, з другого боку – становлення ділових міжособистісних і педагогічно доцільних стосунків між педагогічними працівниками та учнями, керівниками органів УС, між педагогічними і учнівськими колективами.

Гностична діяльність педагогів – консультантів передбачає аналіз своєї щоденної діяльності щодо педагогічного керівництва УС, виявлення успіхів і недоліків. Ці види діяльності тісно пов’язані між собою і взаємозалежні.

 

Орієнтовна тематика класних зборів

 1. Пропонуємо, плануємо, вирішуємо (планування роботи).
 2. Розподіл доручень. Вибори активу класу.
 3. Правила поведінки учнів: воля чи неволя? (Диспут).
 4. Статут школи – закон мого життя.
 5. Твоє ставлення до навчання.
 6. Навчання – твоя особиста справа?
 7. Ти і колектив (про правила співжиття в колективі).
 8. Ти про колектив, колектив про тебе.
 9. Громадське доручення. Для чого воно? (Диспут).
 10. Як ми чергуємо?
 11. Я – учень школи.

 

Орієнтовний перелік доручень у класному колективі

 

 1. Лідер класу.
 2. Староста класу.
 3. Заступник старости класу.
 4. Представник класу в Учнівський парламент школи:
 • Центр «Культури та відпочинку»;
 • Центр «Дисципліни та порядку»;
 • Спортивно-оздоровчий центр;
 • Шкільний прес-центр;
 • Центр «Капітошка».

 

Члени класного активу:

 • фізорг;
 • відповідальний за дисципліну;
 • відповідальний за культмасову роботу;
 • відповідальний за чергування;
 • редколегія класу;
 • група «Милосердя».
 1. Квітникар.
 2. Організатор харчування.
 3. Літописець.
 4. Асистент вчителя на уроці.
 5. Різні тимчасові доручення.