м.Кам'янське. СЗШ № 40

 





Учнівське самоврядування

 

Зі здобуттям Україною державної незалежності, питання виховання нової генерації молоді патріотичної, динамічної, відкритої на новації і творчий пошук стало головним завданням освіти. Тому протягом останніх років педагогічний колектив закладу намагається заохочувати енергію й творчість дітей та молоді, щоб вони могли брати активну участь у громадському житті школи та класу. 

 

 

Працюючи над проблемою «Виховання відповідальної, компетентної особистості, здатної мислити неординарно» в закладі, починаючи з 2002 року, поступово створювалися необхідні відповідні умови для ефективної діяльності учнівського самоврядування. 

 

 

На педагогічних радах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників  вчителі обговорювали питання оптимальної структури, змісту і повноважень органів учнівського самоврядування, організації їх діяльності; знайомилися з досвідом роботи органів учнівського самоврядування  інших навчальних закладів; брали участь у семінарах-тренінгах «Учнівське самоврядування – один із аспектів громадянського виховання особистості»; презентували колективні моделі учнівського самоврядування.

 

 

Разом з тим, серед учнів 5-11 класів було проведено конкурс-захист на кращий проект учнівського самоврядування «Моя школа – мій дім», конкурс-захист творчого проекту «Якби я був директором школи». В результаті тривалих пошуків та дискусій, учнівський та педагогічний колективи СЗШ №40 створили власну модель учнівського самоврядування, яка має двоступеневу структуру: класну і загальношкільну (Учнівський парламент).

 

 

На початку кожного навчального року, керуючись Положенням про класні збори (Додаток 1)  в 5-11 класах проводяться вибори в органи учнівського самоврядування, під час яких шляхом відкритого голосування обираються лідер та староста класу, фізорг, відповідальний за дисципліну, відповідальний за чергування. Крім того формуються групи «Милосердя» та редколегія класу. Кожен з членів класного активу має певні права та обов’язки,  своє постійне доручення. Так, наприклад, через лідерів, класні колективи здійснюють зв'язок із Учнівським парламентом, вони є представниками Президента школи в класі, відповідають за організацію життєдіяльності свого класного колективу згідно з указами та розпорядженнями Президента школи, рішень Учнівського парламенту. Староста класу здійснює контроль за виконанням доручень активу класу, є правою рукою класного керівника; забезпечує разом з класним керівником участь представників класу в загальношкільних справах. Фізорг класу залучає однокласників до участі в загальношкільних спортивних змаганнях, стежить за наявністю спортивної форми на уроках фізичної культури; відповідає за спортивно-масову та військово-патріотичну роботу в класі. Відповідальні за дисципліну контролюють дотримання правил поведінки учнів на уроках та під час перерв, здійснюють контроль за відвідуванням однокласниками навчальних занять. Відповідальні за чергування разом з класним керівником складають графік чергування учнів по школі, здійснюють контроль за виконанням обов’язків чергових на постах, підбивають підсумки чергування класного колективу по школі. Група «Милосердя» відповідає за участь класу в загальношкільних благодійних акціях, таких як: «Новорічне диво»,  «Допоможи дитині» (допомога дітям - сиротам), акція «Турбота» (зустрічі учнівської молоді з ветеранами війни та праці, відвідування їх на дому). Редколегія класу займається  випуском різноманітних  стіннівок, газет, присвячених знаменним датам календаря, проводить роботу з оформлення кабінету.

 

 

Слід зазначити, що під час виборів класного активу кандидатури однокласників детально розглядають, підбирають тих, хто користується в учнів авторитетом, вимогливий до себе й до інших, принциповий в оцінці своєї поведінки та поведінки товаришів. Виконуючи ті чи інші доручення на рівні класного колективу, учні набувають початкового, поки ще невеликого та нескладного досвіду організаційної роботи. Перші успіхи особливо сильно привертають дітей - активістів класних колективів до нової організації колективного життя: у них з’являється почуття задоволення і віра у власні сили та подальші успіхи.

 

 

З метою розвитку лідерського потенціалу підлітків, їх ініціативи, готовності жити в демократичній правовій державі, брати на себе соціальну та громадянську відповідальність в СЗШ №40 у 2008 році створено Учнівський парламент, який є представницьким органом учнівського самоврядування 5-11 класів і сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, охороні здоров'я, культурному та фізичному вихованню, згуртованості колективу школи. Учнівський парламент регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

 

 

Протягом 4-х років в рамках діяльності Учнівського парламенту педагогічним та учнівським колективами були розв’язані наступні питання:1. Розроблена оптимальна структура органів учнівського самоврядування  з урахуванням специфіки школи.(Додаток 2)

 

Розроблена шкільна документація: Статут учнівського самоврядування (Додаток 3); уточнені функції кожного виконавчого органу, визначені права та обов’язки членів Учнівського парламенту. 

 

Сьогодні органи учнівського самоврядування  набули певного досвіду роботи і стали потужною силою у формуванні руху активної учнівської молоді, яка керуючись метою змінювати на краще своє сьогодення, і, живучи лідерськими ідеями, творить своє майбутнє.

 

При Учнівському парламенті створено та постійно діють  центри «Культури та відпочинку», «Дисципліни та порядку», «Капітошка», «Спортивно-оздоровчий центр», «Шкільний прес-центр». Діяльність кожного з них здійснюється згідно плану роботи. Так, зокрема, протягом останніх 2-х років центром «Культури та відпочинку» було проведено ряд загальношкільних заходів: концертні програми та операція «Святковий ранок» (до Дня вчителя), розважальний вечір для старшокласників «Міс та Містер – 2009» (до Дня Закоханих), пізнавальна програма «Подорож навколо світу», Виставка-ярмарок «Щедрі подарунки моєї Батьківщини» (до Дня державного прапору України та 20-ї річниці незалежності України), лінійка, присвячена Дню Соборності України, «Міс Весна – 2010», урочистий захід «Подвигом Вашим живемо», новорічний вогник для старшокласників «Свято наближається». «Спортивно-оздоровчий центр», який створено з метою залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту; організації роботи з профілактики й подолання шкідливих звичок також має свої досягнення. Представники цього центру виступають ініціаторами проведення таких форм роботи, як конкурс дитячого малюнку «Я – олімпієць» (до Дня фізичної культури і спорту), анкетування учнів «Моє здоров’я», «Моє ставлення до паління», «Моє ставлення до алкоголю», спортивно-розважальна програма «Славні хлопці-українці» (до Дня українського козацтва), щорічні спортивні змагання «Козацькі розваги» (до Дня Збройних Сил України), конкурс фотографій «Головне в іміджі — здоров’я!», КТС «Квіткова галявина «Обирай здоров’я», КТС «Дерево здоров’я». Завдяки членам центру «Капітошка» дозвілля молодших школярів стає більш змістовним та цікавішим. Вони виступають у ролі організаторів таких заходів, як: конкурс дитячих малюнків на асфальті  «Країна Дитинства», танцювальні перерви для учнів початкової школи «Роби як ми, роби краще нас!», виставка малюнків «Мій улюблений казковий герой», свято Святого Миколая.

 

Крім того, вчителі початкової школи завжди можуть розраховувати на їх підтримку та допомогу у проведенні тематичних та інформаційних годин, новорічних ранків, випускних вечорів «Прощавай, початкова школо!», пізнавальних та розважальних програм.Члени центру «Дисципліни та порядку» згідно Положення про чергування (Дода ток 4) контролюють якість чергування, участь класних колективів в предметних тижнях, здійснюють рейди «Шкільна форма - це модно!», оформлюють стенд «Сходинки до перемоги». Згідно Положення здійснюють контроль за проведенням шкільного конкурсу «Кращий клас року» (Додаток 5)

 

За період функціонування Учнівського парламенту учні навчились розробляти цікаві проекти, самостійно вирішувати серйозні питання, готувати засідання учнівського самоврядування і проводити їх, відстоювати власну думку, відповідально ставитись до своїх обов’язків, цінувати роботу та погляди інших учнів школи. Крім того, старшокласники стали більш згуртовані, впевнені у собі, вони чіткіше визначають своє місце у суспільстві.


За участі органів учнівського самоврядування протягом останніх двох років організовано й проведено ряд заходів, спрямованих на розвиток лідерських здібностей. Так, зокрема, з лідерами класних колективів проводяться психологічні тренінги «Як стати лідером?», «Дружній колектив. Який він?», «Якості, необхідні справжньому лідеру», метою яких є розвиток особистісних якостей та формування особистості, здатної досягти результатів за допомогою своїх неординарних (лідерських та організаторських) здібностей.

 

На початку вересня 2011-2012 навчального року була проведена Конференція шкільного активу, на якій було переобрано склад Учнівського парламенту та його Президент (в цьому році Учнівський парламент очолює учениця 10-А класу Чуйкова Христина); затверджені структура та  план роботи органів учнівського самоврядування на поточний навчальний рік; проведено анкетування шкільного активу з метою перевірки розуміння старшокласниками ідеї самоуправління (Додаток №6). 

 

В цьому навчальному році продовжують діяти учнівські організації: загін Юних інспекторів руху «Безпечне колесо», волонтерські групи «Милосердя», діяльність яких спрямована на пропаганду активного й суспільно корисного способу життя серед учнів школи. Тільки в цьому навчальному році завдяки активній діяльності членів загону ЮІР відбулися: виставка дитячих малюнків «Ми і дорога – справжні друзі!», конкурс на кращий плакат з ПДР «Обережно, ВУЛИЦЯ!», велоестафета «Кращий водій – 2011», а учні початкової школи отримали можливість повторити правила дорожнього руху,  переглянувши мультфільми, присвячені даній тематиці.   З метою практичного управління та ефективності роботи самоврядування (не рідше 2-х разів на тиждень) проводяться засідання Лідерів, які є представниками  Президента школи в класі. Питання, які обговорюються на засіданнях різні: планування роботи на тиждень/місяць; розподіл доручень, рівень виконання поставлених завдань, заохочення за виконання доручень. Учнівське самоврядування у СЗШ № 40 – це не засіб звільнення педагогів від їх обов’язків і завантаження ними учнів. Це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.

 

Починаючи з 2002 року, в закладі діє дитяча організація «Веселкова країна», яка об’єднує учнів початкової школи.

Девіз організації: «Кожен доповнює кожного, усі допомагають одне одному!».

Провідна ідея: всебічне виховання учнів молодших класів через участь у загальношкільних та колективно-творчих справах.

 

Організацію було створено з метою:

 • Широкого залучення учнів початкової школи в навчально-виховний процес шляхом змагання за кращий клас, особисту першість.
 • Виховання патріотизму, почуття причетності до малих і великих справ.

 • Об’єднання учнів молодших класів навколо КТС, які сприяють розширенню їх кругозору, вивченню історії і природи рідного краю, розвитку власних здібностей і талантів.

 

Основні завдання організації:

 •  Забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

 •  Об’єднання зусиль для добрих, корисних і цікавих справ;

 •  Сприяння навчальній та творчій діяльності.

 

Головні напрямки роботи:

 • Робота з дитячим колективом або групою учнів, що включає систему творчих справ, коли учень оптимально залучається до процесу спільної діяльності.

 • Формування дружного, організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи;

 • Виховання позитивних рис: пунктуальності, чесності, організованості, доброти, щирості, поваги до старших, вимогливості до себе.

 • Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

 • Формування потреби в громадській діяльності, виховування бажання і готовності виконувати доручення;

 • Виховання свідомої дисципліни, бережливого ставлення до державного і власного майна;

 • Допомога у подальшому становленні органів класного самоврядування, розвиток їхньої самостійності.

 

Дитяча організація «Веселкова країна» об’єднує учнів 2 – 4 класів. Членами організації можуть бути учні 7 – 10 років, які визначають і виконують права та обов’язки жителів «Веселкової країни» (Додаток 7) та не порушують клятву її мешканців (Додаток 8).

 

Виконавчим органом є Рада лідерів, яка обирається на один навчальний рік. Кількісний склад Ради становить 7 осіб, тобто 7 лідерів класних колективів. Лідери класних колективів мають бути взірцем у навчанні і праці, організовувати (разом з вчителем) підготовку та проведення заходів, які проводить дитяча організація. Структура організації «Веселкова країна» (Додаток 9):

 

 • Велика Сонячна Рада – найвищий орган учнівського самоврядування, який об’єднує усіх жителів «Веселкової країни»;
 • Виконавчий комітет – Рада лідерів (лідери класних колективів).
 • Кольорова Рада – органи самоврядування в класних колективах (Додат ок 10)

 

Кожний класний колектив має символ «Веселкової країни» - веселку, яка вручається у жовтні кожного нового навчального року під час проведення урочистої лінійки, присвяченої Посвяті учнів 2-х класів в дитячу організацію. На веселці фіксуються усі досягнення учнів під час участі у різноманітних заходах, які проводить організація. (За перше місце класний колектив отримує золоту веснянку, за друге – срібну, за третє – жовту). В кінці семестрів підбиваються підсумки і класний колектив, який отримав найбільшу кількість золотих веснянок нагороджується грамотою та солодкими  подарунками.Колективи учнів 2-4-класів – загони «Веселкової країни», які мають свої назви, девізи та відмінні знаки – кольорові галстуки. Намагаючись зібрати для своєї веселки якомога більше веснянок, діти із задоволенням беруть участь у різноманітних змаганнях, вікторинах, виставках та конкурсах, набуваючи при цьому впевненості в собі, в своїх силах, позбавляючись комплексу страху перед публікою, який часто стає перешкодою на шляху розкриття таланту; отримуючи можливість проявляти та розвивати свої здібності.

 

Дитяча організація «Веселкова країна» працює за 7 напрямками-орієнтирами:

 

 • І напрямок – «Моя родина – краплина України»
 • ІІ – «Стежиною добра»
 • ІІІ – «Місто дитячих посмішок»
 • ІV – «Місто Всезнайок»
 • V  - «Моя барвиста Україна»
 • VІ – «Подорож до країни Здоров’я» 
 • VІІ – «Столиця талантів»

 

Всі ці напрямки відображено в програмі діяльності «Веселкової країни» та річному плані роботи дитячої організації. Протягом періоду існування «Веселкової країни» в рамках діяльності дитячої організації проведено велику кількість загальношкільних виховних заходів: урочисті лінійки, присвячені посвяті учнів 2-х класів в дитячу організацію «Веселкова країна», конкурси дитячого малюнку «Я і дорога – справжні друзі», «Зима-чарівниця», фестиваль фізкультхвилинок», музична програма «До-мі-солька», спортивні змагання «Козацькі розваги», ігрові програми для юних ерудитів «Всезнайки», світо для учнів 2-х класів «Осінні небилиці», свято краси «Міс Малишка», Новорічні свята в «Веселковій країні», конкурс на кращу ялинкову прикрасу, виготовлену власноруч, святкова новорічна програма «Ліс зустрічає Новий рік», виховні заходи «Свято чемних і добрих», «Подорож до країни Ввічливості», музична програма про тварин «Зоопарк».    Крім того, реалізуючи напрямок-орієнтир «Столиця талантів», мешканці «Веселкової країни» із задоволенням беруть участь у постановці дитячих музичних опер «Кицькин дім», «Теремок», «Попелюшка», «Нерозумне мишеня», «Чарівний метелик», «Вовк і семеро козенят», «Спляча красуня».

 

В кінці кожного навчального року підбиваються підсумки річних конкурсів «Загін розумників та розумниць», «Найкращий учень 20___ року».

 

В умовах суспільства школа покликана забезпечувати міцний зв'язок вивчення основних наук із практикою життя, формувати в учнів широкий кругозір, морально готувати їх до праці, свідомого вибору професії, розвивати громадську активність, організаторські здібності, готувати до свідомої активної участі в суспільному житті держави, до самостійної адаптації в умовах швидких змін суспільного життя.Одним із важливих засобів розв’язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого громадського життя і формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.Самоврядування школярів - необхідний компонент змісту сучасного виховання особи.

 

За допомогою учнівського самоврядування створюються умови, які сприяють безперервному особовому зростанню кожного школяра.Саме громадяньське становлення дитини, розкриття її талантів, здібностей, реалізація потреб у творчості, романтичному житті, дружбі, пізнанні світу, а також захист прав кожної дитини - ось принципова позиція, якої  ми дотримуємося. В процесі подальшої роботи структура учнівського самоврядування удосконалюватиметься відповідно до загальних завдань особово орієнтованого підходу в навчанні і вихованні: розвитку особистих здібностей дітей, що вчаться, розкриття природного дару людини, що росте. Результат - особа вільна, гуманна, духовно багата, творчо і соціально активна, стресостiйка, мобільна в умовах сучасності.

 

Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, у світі, де кожний ранок нового дня народжує нові ідеї для побудови майбутнього. І основна складова цього світу – це суспільство, це людина, яка має в собі високий потенціал, вірить у свою справу і чітко знає, чого хоче у цьому житті.